Aanvraagformulier Budgetsubsidie 2021

Subsidie aanvragen

Hoe en wat bij het aanvragen van een Budgetsubsidie voor 2021

Het aanvraagformulier budgetsubsidie 2021 moet compleet, dus met alle bijlagen, voor 1 juni 2020 bij de gemeente binnen zijn. Aan de hand van alle aanvragen wordt de gemeentebegroting 2021 gemaakt. Is er door een instelling geen aanvraag ingediend dan betekent dit dat er geen subsidie voor deze instelling begroot wordt.

Wat moet er bij een subsidieaanvraag meegezonden worden?
- het volledig ingevuld aanvraagformulier budgetsubsidie 2021
- begroting van inkomsten en uitgaven 2021
- activiteitenplan 2021

Indien de aanvraag compleet is en aan alle gestelde eisen voldoet krijgt u een ontvangstbevestiging. In november 2020 wordt de gemeentebegroting vastgesteld. Het streven is om u voor 1 januari 2021 de beschikking toe te sturen. Hierin staat vermeld of u in aanmerking komt voor een subsidie en de hoogte van het subsidiebedrag.

Informatie subsidieregelingen Gemeente Heusden

Link naar Kadernota Subsidiebeleid 2015

Link naar Algemene Subsidieverordening gemeente Heusden 2016

Link naar Subsidieregeling Maatschappelijke initiatieven gemeente Heusden 2018

 

Uitgelicht