Aanvraagformulier Budgetsubsidie 2020

Subsidie aanvragen

Hoe en wat bij het aanvragen van een Budgetsubsidie voor 2020

Het aanvraagformulier subsidie 2020 moet compleet, dus met alle bijlagen, voor 1 juni 2019 bij de gemeente binnen zijn. Aan de hand van alle aanvragen wordt de begroting 2020 gemaakt. Is er door een vereniging geen aanvraag ingediend dan betekent dit dat er geen subsidie voor deze vereniging begroot wordt.

Wat moet er bij een subsidieaanvraag meegezonden worden?
- het volledig ingevuld aanvraagformulier “subsidie aanvraag 2020”
- begroting van inkomsten en uitgaven 2020
- activiteitenplan 2020

Indien de aanvraag compleet is en aan alle gestelde eisen voldoet krijgt u een ontvangstbevestiging. In november 2019 wordt de gemeentebegroting vastgesteld. Het streven is om u voor 1 januari 2020 de beschikking toe te sturen. Hierin staat vermeld of u in aanmerking komt voor een subsidie en de hoogte van het subsidiebedrag.

Informatie subsidieregelingen Gemeente Heusden

Link naar Kadernota Subsidiebeleid 2015

Link naar Algemene Subsidieverordening gemeente Heusden 2016

Link naar Subsidieregeling Maatschappelijke initiatieven gemeente Heusden 2018

 

Uitgelicht