Raadsvergadering Voorjaarsnota 28 juni 2018

Orgaan:
Gemeenteraadsvergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
donderdag 28 juni 2018
Aanvang:
17:00 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Bespreking Coalitieprogramma "Heusden.Samen.Doen!"

Stukken

4.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Ingevolge het RvO voor de vergaderingen van de raad bestaat de gelegenheid voor het publiek om in te spreken over agendapunt 6 (om 17.00 uur) en 8 (om 19.30 uur)

Stukken

5.

Trekking naam voor stemming

6.

Jaarstukken 2017, geactualiseerde begroting 2018 en ontwerpbegroting 2019 Baanbrekers

Stukken

7.

Jaarverslag en jaarrekening 2017

Stukken

8.

Eerste bestuursrapportage 2018

Stukken

9.

Voorjaarsnota 2018

Stukken

10.

Sluiting

Uitgelicht