Raadsvergadering Voorjaarsnota 25 juni 2019

Orgaan:
Gemeenteraadsvergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 25 juni 2019
Aanvang:
17:00 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Ingevolge het RvO voor de vergaderingen van de raad bestaat de gelegenheid voor het publiek om in te spreken over agendapunt 6 (om 17.00 uur) en 8 (om 19.30 uur)

Stukken

4.

Trekking naam voor stemming

5.

Jaarstukken 2018, begroting 2019 en ontwerpbegroting 2020 Baanbrekers

Stukken

6.

Jaarverslag en jaarrekening 2018

Stukken

7.

Eerste bestuursrapportage 2019

Stukken

8.

Voorjaarsnota 2019

Stukken

9.

Begroting 2020 en jaarstukken 2018 GGD Hart voor Brabant

Stukken

10.

Wijziging gemeenschappelijke regeling RAV, jaarrekening 2018 en begroting 2020

Stukken

11.

Sluiting

Uitgelicht