Raadsvergadering Begroting 8 november 2018

Orgaan:
Gemeenteraadsvergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
donderdag 08 november 2018
Aanvang:
17:00 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

-

2a. Instellen commissie en onderzoek geloofsbrieven nieuw raadslid

Stukken

-

2b. Verslag commissie geloofsbrieven, toelaten en beëdiging nieuw raadslid

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het RvO voor de vergaderingen van de raad bestaat de gelegenheid voor het publiek om in te spreken over agendapunt 5.
U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij griffie@heusden.nl. De spreektijd bedraagt maximaal vijf minuten. Indien zich meer dan zes sprekers hebben aangemeld, wordt de totale beschikbare spreektijd van 30 minuten evenredig onder hen verdeeld.

Stukken

4.

Trekking naam voor stemming

5.

Begroting 2019

Stukken

6.

Sluiting

Uitgelicht