Raadsvergadering 8 mei 2018

Orgaan:
Gemeenteraadsvergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 08 mei 2018
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Ingevolge het RvO is er geen inspreekrecht

Stukken

4.

Ingekomen stukken en mededelingen

Stukken

5.

Trekking naam voor stemming

6.

Verslagen van de raadsvergaderingen van 27 en 29 maart 2018

Stukken

7.

Rekenkamerrapport 'Het Run’

Stukken

8.

Bestemmingsplan ‘Gasleiding Oudheusden’

Stukken

9.

Afwijken richttermijn maximale looptijd grondexploitaties De Grassen

Stukken

10.

Ontwerp programmabegroting 2019 en meerjarenbegroting 2020-2021 Stadsgewest 's-Hertogenbosch

Stukken

11.

Profiel burgemeester gemeente Heusden

Stukken

12.

Verordening op de Vertrouwenscommissie gemeente Heusden 2018

Stukken

13.

Benoeming leden Vertrouwenscommissie 2018

Stukken

14.

Sluiting

Uitgelicht