Raadsvergadering 2 april 2019

Orgaan:
Gemeenteraadsvergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 02 april 2019
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

2a. Afscheid raadslid R.P.J. Broos

4.

2b. Instellen commissie en onderzoek geloofsbrieven nieuw raadslid

Stukken

5.

2c. Verslag commissie geloofsbrieven, toelating en beëdiging nieuw raadslid

6.

Spreekrecht

Stukken

7.

Ingekomen stukken en mededelingen

Stukken

8.

Trekking naam voor stemming

9.

Verslag van de raadsvergadering van 19 februari 2019

Stukken

10.

Strategisch kader project vervangende nieuwbouw De Dromenvanger/De Leilinde Oudheusden

Stukken

11.

Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2019 en Ambitiekaart Energie

Stukken

12.

Beleidskader 2020, Actualisatie risicoprofiel en Beleidsagenda 2020-2023 Veiligheidsregio Brabant-Noord

Stukken

13.

Kavelruil

Stukken

14.

Beleidsmatige en financiële kaders Streekarchief Langstraat Heusden Altena 2020-2023

Stukken

15.

Komgrenzen gemeente Heusden 2019

Stukken

16.

Krediet renovatie atletiekbaan DAK Drunen

Stukken

17.

Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Heusden 2019

Stukken

18.

Kadernota 2020 en beleidsvisie 2019-2023 GGD Hart voor Brabant

Stukken

19.

Kaderbrief 2020 Baanbrekers

Stukken

20.

Sluiting

Uitgelicht