Raadsvergadering 27 maart 2018

Orgaan:
Gemeenteraadsvergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 27 maart 2018
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het RvO kunt u inspreken over de agendapunten 9 en 10. U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij griffie@heusden.nl, onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

4.

Ingekomen stukken en mededelingen

Stukken

5.

Trekking naam voor stemming

6.

Verslag van de raadsvergadering van 20 februari 2018

Stukken

7.

Beleidskader 2019 Veiligheidsregio Brabant-Noord

Stukken

8.

Kadernota 2019 GGD Hart voor Brabant

Stukken

9.

Beleidsmatige en financiële kaders Streekarchief Langstraat Heusden Altena 2019-2022

Stukken

10.

Glasvezel buitengebied

Stukken

11.

Verslag commissie geloofsbrieven en toelating benoemde raadsleden

Stukken

12.

Afscheid scheidende/vertrekkende raadsleden

13.

Sluiting

Uitgelicht