Raadsvergadering 18 september 2018

Orgaan:
Gemeenteraadsvergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 18 september 2018
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

-

Toelichting door de voorzitter van de vertrouwenscommisie

-

Openbaarmaking voordracht Burgemeesterskandidaat

Stukken

3.

Spreekrecht

Stukken

4.

Ingekomen stukken en mededelingen

Stukken

5.

Trekking naam voor stemming

6.

Verslagen van de raadsvergaderingen van 28 juni en 3 juli 2018

Stukken

7.

Vervolg Burgerinitiatief Hart voor Haarsteeg

Stukken

8.

Integraal voorstel Plan Steenenburg

Stukken

9.

Evaluatie omgekeerd inzamelen

Stukken

10.

Bestemmingsplan ‘Elshout, Oosterseweg 1’

Stukken

11.

VERVALLEN

12.

Vaststellen Bodemkwaliteitskaart 2018

Stukken

13.

Bestemmingsplan 'De Akker-Oliemaat Vlijmen'

Stukken

14.

Bestemmingsplan ‘Parapluplan Parkeren Heusden’

Stukken

15.

Advies aanwijzing lokale media Commissariaat voor de Media 2018-2023

Stukken

16.

Benoeming fractieondersteuner

Stukken

17.

Sluiting

Uitgelicht