Raadsvergadering 20 februari 2018

Orgaan:
Gemeenteraadsvergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 20 februari 2018
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Ingevolge het RvO voor de vergaderingen van de raad bestaat de gelegenheid voor het publiek om in te spreken over de agendapunten 18 en 19.

Stukken

4.

Ingekomen stukken en mededelingen

Stukken

5.

Trekking naam voor stemming

6.

Verslagen van de raadsvergaderingen van 19 december 2017 en 9 januari 2018

Stukken

7.

Initiatief Herpt Dorpshuis 2.0 2017

Stukken

8.

Burgerinitiatief Hart voor Haarsteeg

Stukken

9.

Exploitatie Het Run 2018

Stukken

10.

Verlenging convenant regionale samenwerking Noordoost-Brabant 2019-2020

Stukken

11.

Aanvraag rijksbijdrage opsporing en ruiming explosieven WOII 2017

Stukken

12.

Actualisatie Gemeenschappelijke Regeling regio Hart van Brabant 2017

Stukken

13.

Principebesluit in het kader van de toekomst gemeente Haaren

Stukken

14.

Bestemmingsplan Centrum Vlijmen

Stukken

15.

Bestemmingsplan Drunen Groenewoud 40

Stukken

16.

Bestemmingsplan “Bebouwing noordwand Anton Pieckplein”

Stukken

17.

Huisvesting consultatiebureau Vlijmen

Stukken

18.

Normenkader rechtmatigheid 2017

Stukken

19.

Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Heusden 2018 en Verordening op de informatievergaderingen gemeente Heusden 2018

Stukken

20.

Sluiting

Uitgelicht