Raadsvergadering 19 februari 2019

Orgaan:
Gemeenteraadsvergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 19 februari 2019
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken over de agendapunten 12 en 13.
U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij griffie@heusden.nl, onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

4.

Ingekomen stukken en mededelingen

Stukken

5.

Trekking naam voor stemming

6.

Verslag van de raadsvergadering van 18 december 2018

Stukken

7.

Kadernota reclame 2018

Stukken

8.

Samen armoede en schulden aanpakken, beleidsplan 2019-2022

Stukken

9.

Evaluatie erfpachtregeling 2018

Stukken

10.

Uitvoeringskrediet herinrichting Van Greunsvenpark 2019-2020

Stukken

11.

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Heusden

Stukken

12.

Normenkader rechtmatigheid 2018

Stukken

13.

Aanvraag rijksbijdrage opsporing en ruiming explosieven WO II 2018

Stukken

14.

Benoeming fractieondersteuner

Stukken

15.

Sluiting

Uitgelicht