Samenleving 31 januari 2019

Orgaan:
Informatievergadering Samenleving
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
donderdag 31 januari 2019
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken over de agendapunten 4 en 6 t/m 8.
U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij griffie@heusden.nl, onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

4.

Informatieblok

Sub-agendapunten

 1. Toelichting op regionale opgaven door portefeuillehouders

  Stukken
 2. Indien aan de orde: Actuele terugkoppeling door AB-leden Baanbrekers

 3. Actuele informatie over transities

  Behandelvoorstel

  Raadsinformatiebrief wordt nagezonden

  Stukken
5.

Besluitenlijst van donderdag 29 november 2018

Stukken

6.

Verzoek CDA om bespreking van 2 brieven van de Lijst Ingekomen Stukken raadsvergadering d.d. 18-12-2018

Stukken

7.

Samen armoede en schulden aanpakken, beleidsplan 2019-2022

Stukken

8.

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Heusden

Stukken

9.

Rondvraag

10.

Sluiting

Uitgelicht