Samenleving 29 november 2018

Orgaan:
Informatievergadering Samenleving
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
donderdag 29 november 2018
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken over de agendapunten 4 en 6 t/m 9.
U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij griffie@heusden.nl, onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

4.

Informatieblok

Sub-agendapunten

  1. 4a. Actuele informatie over transities

    Stukken
  2. 4b. Indien aan de orde: Actuele terugkoppeling door AB-leden Baanbrekers

5.

Besluitenlijst van donderdag 11 oktober 2018

Stukken

6.

Toekomstig bibliotheekwerk gemeente Heusden 2018

Stukken

7.

Locatiekeuze vervangende nieuwbouw 2 basisscholen Oudheusden

Stukken

8.

Voorbereidingskredieten kleedgebouw SC Elshout en renovatie atletiekbaan DAK

Stukken

9.

Herijking deelbegroting Jeugd 2018 van de regio Hart van Brabant

Stukken

10.

Rondvraag

11.

Sluiting

Uitgelicht