Samenleving / Bestuur 29 augustus 2019

Orgaan:
Informatievergadering Samenleving
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
donderdag 29 augustus 2019
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Besluitenlijsten van 11 juni 2019 en 13 juni 2019

Stukken

4.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken over de agendapunten 6 en 7.
U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij griffie@heusden.nl, onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

5.

Informatieblok

Sub-agendapunten

  1. Stand van zaken regionale samenwerking

    Stukken
6.

Verzoek C. van den Brandt Gemeentebelangen om bespreking ingekomen stuk 20 mei 2019 van HTR

Stukken

7.

Verzoek J. Kleian Heusden Transparant om bespreking ingekomen stuk 6 agustus 2019 Stichting Ontmoeten Heusden

Stukken

8.

Rondvraag

9.

Sluiting

Uitgelicht