Samenleving 14 maart 2019

Orgaan:
Informatievergadering Samenleving
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
donderdag 14 maart 2019
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Besluitenlijst van donderdag 31 januari 2019

Stukken

4.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken over de agendapunten 5 t/m 10.
U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij griffie@heusden.nl, onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

5.

Informatieblok

Sub-agendapunten

  1. Indien aan de orde: Actuele terugkoppeling door AB-leden Baanbrekers

  2. Actuele informatie over transities

    Stukken
6.

Strategisch kader project vervangende nieuwbouw De Dromenvanger/De Leilinde Oudheusden

Stukken

7.

Krediet renovatie atletiekbaan DAK Drunen

Stukken

8.

Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Heusden 2019

Stukken

9.

Kadernota 2020 en beleidsvisie 2019-2023 GGD Hart voor Brabant

Stukken

10.

Kaderbrief 2020 Baanbrekers

Stukken

11.

Rondvraag

12.

Sluiting

Uitgelicht