Samenleving 13 juni 2019

Orgaan:
Informatievergadering Samenleving
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
donderdag 13 juni 2019
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Besluitenlijst van 25 april 2019

Stukken

4.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken over de agendapunten 7 en 8.
U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij griffie@heusden.nl, onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

5.

Informatieblok

Sub-agendapunten

  1. Toelichting door portefeuillehouder op Beschermd wonen

    Stukken
  2. Indien aan de orde: Actuele terugkoppeling door AB-leden Baanbrekers

6.

Verzoek Ten Cate Groen-Links om bespreking antwoord op vragen art. 43 RvO over financiële weerbaarheid en kansengelijkheid jongeren

Stukken

7.

Kadernotitie toekomstig bibliotheekwerk gemeente Heusden

Stukken

8.

Jaarstukken 2018 en ontwerpbegroting 2020 e.v. Baanbrekers

Stukken

9.

Rondvraag

10.

Sluiting

Uitgelicht