Bestuur/Ruimte & Duurzaamheid 30 januari 2019

Orgaan:
Informatievergadering Ruimte & Duurzaamheid
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
woensdag 30 januari 2019
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken over de agendapunten 4, 6, 9 en 10.
U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij griffie@heusden.nl, onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

4.

Informatieblok

Sub-agendapunten

  1. Toelichting op regionale opgaven door portefeuillehouders

    Stukken
  2. Toelichting op regionale opgaven door portefeuillehouders

    Stukken
  3. Korte presentatie door portefeuillehouder inzake raadsvoorstel Kadernota reclame 2018

5.

Kadernota reclame 2018

Stukken

6.

Besluitenlijst van woensdag 28 november 2018

Stukken

7.

Verzoek VVD om bespreking antwoord art. 43 inzake verkeersituatie wijken Vlijmen

Stukken

8.

Voorontwerpbestemmingsplan 'Von Suppéstraat, Drunen'

Stukken

9.

Voorontwerpbestemmingsplan 'Steenenburg'

Stukken

10.

Evaluatie erfpachtregeling 2018

Stukken

11.

Uitvoeringskrediet herinrichting Van Greunsvenpark 2019-2020

Stukken

12.

Rondvraag

13.

Sluiting

Uitgelicht