Ruimte & Duurzaamheid 13 maart 2019

Orgaan:
Informatievergadering Ruimte & Duurzaamheid
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
woensdag 13 maart 2019
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Besluitenlijst van woensdag 30 januari 2019

Stukken

4.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken over de agendapunten 6 t/m 9.
U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij griffie@heusden.nl, onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

5.

Informatieblok

Behandelvoorstel

De heer John Dagevos (Directeur Telos) en het bestuur van Energiek Heusden geven een toelichting met betrekking tot agendapunt 7

6.

Bespreking beantwoording vragen art. 43

Sub-agendapunten

  1. Verzoek Kleian Heusden Transparant om bespreking antwoord art. 43 inzake plaatsing windmolens

    Stukken
  2. Verzoek Ten Cate GroenLinks om bespreking antwoord art. 43 inzake Grotestraat 156A Drunen

    Stukken
7.

Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2019 en Ambitiekaart Energie

Stukken

8.

Komgrenzen gemeente Heusden 2019

Stukken

9.

Kavelruil

Stukken

10.

Rondvraag

11.

Sluiting

Uitgelicht