Ruimte & Duurzaamheid 12 juni 2019

Orgaan:
Informatievergadering Ruimte & Duurzaamheid
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
woensdag 12 juni 2019
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u uw ingediende zienswijze toelichten bij agendapunt 8.
U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij griffie@heusden.nl, onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

4.

Informatieblok

Sub-agendapunten

  1. Toelichting grondexploitaties 2018

    Behandelvoorstel

    Presentatie als toelichting op de grondexploitaties 2018

5.

Verzoek Heesbeen PvdA om bespreking van het ingekomen stuk Open brief Senioren Raad Gemeente Heusden inzake Bouwen en Wonen

Stukken

6.

Ontwerpbestemmingsplan "Vendreef 2 Vlijmen"

Stukken

7.

Ontwerpbestemmingsplan "Bedrijventerrein Heesbeen herziening 2019"

Stukken

8.

Bestemmingsplan Parapluplan woningaantallen

Stukken

9.

Rondvraag

10.

Sluiting

Uitgelicht