Bestuur 12 maart 2019

Orgaan:
Informatievergadering Bestuur
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 12 maart 2019
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Besluitenlijst van dinsdag 27 november 2018

Stukken

4.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken over de agendapunten 6 en 7.
U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij griffie@heusden.nl, onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

5.

Informatieblok

Behandelvoorstel

Mevrouw Anne Hellings en de heer René van Santvoort van de Veiligheidsregio geven een toelichting met betrekking tot agendapunt 6

6.

Beleidskader 2020, Actualisatie risicoprofiel en Beleidsagenda 2020-2023 Veiligheidsregio Brabant-Noord

Stukken

7.

Beleidsmatige en financiële kaders Streekarchief Langstraat Heusden Altena 2020-2023

Stukken

8.

Rondvraag

9.

Sluiting

Uitgelicht