Samenleving 1 februari 2018

Orgaan:
Informatievergadering Samenleving
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
donderdag 01 februari 2018
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken over de agendapunten 4b en 6 t/m 9.
U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij griffie@heusden.nl, onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

4.

Informatieblok

Sub-agendapunten

  1. 4a. Indien aan de orde: Actuele terugkoppeling door AB-leden Baanbrekers

  2. 4b. Actuele informatie over transities

    Behandelvoorstel

    memo wordt z.s.m. toegevoegd

    Stukken
5.

Besluitenlijst van 30 november 2017

Stukken

6.

Initiatief Herpt Dorpshuis 2.0 2017

Stukken

7.

Burgerinitiatief Hart voor Haarsteeg

Stukken

8.

Huisvesting consultatiebureau Vlijmen

Stukken

9.

Exploitatie Het Run 2018

Stukken

10.

Rondvraag

11.

Sluiting

Uitgelicht