Ruimte 31 januari 2018

Orgaan:
Informatievergadering Ruimte
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
woensdag 31 januari 2018
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u uw ingediende zienswijze toelichten bij de agendapunten 6 t/m 8.
U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij griffie@heusden.nl, onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

4.

Informatieblok

5.

Besluitenlijst van 29 november 2017

Stukken

6.

Bestemmingsplan Centrum Vlijmen

Stukken

7.

Bestemmingsplan Drunen Groenewoud 40

Stukken

8.

Bestemmingsplan “Bebouwing noordwand Anton Pieckplein”

Stukken

9.

Ontwerpbestemmingsplan 'Gasleiding Oudheusden'

Stukken

10.

Rondvraag

11.

Sluiting

Uitgelicht