Bestuur en Beheer 30 januari 2018

Orgaan:
Informatievergadering Beheer/Bestuur
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 30 januari 2018
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken over agendapunt 7 t/m 9.
U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij griffie@heusden.nl, onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

4.

Informatieblok

5.

Besluitenlijst van 28 november 2017

Stukken

6.

Aanvraag rijksbijdrage opsporing en ruiming explosieven WOII 2017

Stukken

7.

Actualisatie Gemeenschappelijke Regeling regio Hart van Brabant 2017

Stukken

8.

Verlenging convenant regionale samenwerking Noordoost-Brabant 2019-2020

Stukken

9.

Principebesluit in het kader van de toekomst gemeente Haaren

Stukken

10.

Rondvraag

11.

Sluiting

Uitgelicht