Raadsvergadering 12 juli 2016

Orgaan:
Gemeenteraadsvergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 12 juli 2016
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Ingevolge het RvO voor de vergaderingen van de raad bestaat de gelegenheid voor het publiek om in te spreken over agendapunt 22, 23

Stukken

4.

Ingekomen stukken en mededelingen

Stukken

5.

Trekking naam voor stemming

6.

Verslagen van de raadsvergaderingen van 17-18 mei en 28 juni 2016

Behandelvoorstel

verslag 28 juni wordt later toegevoegd

Stukken

7.

Verordening Rekenkamer Heusden 2016

Behandelvoorstel

besluitvorming zonder beraadslaging

Stukken

8.

Benoeming voorzitter en leden Rekenkamer

Behandelvoorstel

rechtstreeks in de raad

Stukken

9.

vervallen

Behandelvoorstel

rapport Rekenkamercommissie wordt behandeld in de raad van september

10.

Financiële verordening Heusden 2016

Behandelvoorstel

besluitvorming met beraadslaging

Stukken

11.

Ontheffing vereiste ingezetenschap wethouder drs. M. Mulder

Behandelvoorstel

besluitvorming zonder beraadslaging

Stukken

12.

Eerste wijziging legesverordening 2016

Behandelvoorstel

besluitvorming met bespreking

Stukken

13.

Verordening kwaliteit VTH en omgevingsrecht Heusden

Behandelvoorstel

besluitvorming zonder beraadslaging

Stukken

14.

Plan van aanpak energiebesparing

Behandelvoorstel

besluitvorming zonder beraadslaging

Stukken

15.

Hernieuwd besluit Verklaring Van Geen Bedenkingen

Behandelvoorstel

besluitvorming met bespreking

Stukken

16.

Bestemmingsplan Bedrijventerrein Meeuwaert

Behandelvoorstel

besluitvorming zonder bespreking

Stukken

17.

Bestemmingsplan Donkhof II, Haarsteeg

Behandelvoorstel

besluitvorming zonder bespreking

Stukken

18.

Bestemmingsplan Het Hoog II 2e partiële herziening

Behandelvoorstel

besluitvorming zonder beraadslaging

Stukken

19.

Krediet voor sporthal Dillenburg

Behandelvoorstel

besluitvorming met beraadslaging

Stukken

20.

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Streekarchief Langstraat Heusden Altena 2016

Behandelvoorstel

besluitvorming zonder beraadslaging

Stukken

21.

Richting een nieuwe aanpak van schulden

Behandelvoorstel

besluitvorming zonder beraadslaging

Stukken

22.

Jaarstukken 2015 en ontwerpbegroting Regio Hart van Brabant

Behandelvoorstel

rechtstreeks in de raad

Stukken

23.

Definitieve vaststelling jaarrekening 2015

Behandelvoorstel

wordt later toegevoegd. rechtstreeks in de raad.

Stukken

24.

Sluiting

Uitgelicht