Raadsvergadering voorjaarsnota 1 juli 2014

Orgaan:
Gemeenteraadsvergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 01 juli 2014
Aanvang:
17:00 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Ingevolge het RvO voor de vergaderingen van de raad bestaat de gelegenheid voor het publiek om in te spreken over agendapunt 5 (om 17.00 uur) en 7 (om 19.30 uur)

Stukken

4.

Trekking naam voor stemming

5.

Jaarverslag en jaarrekening 2013

Behandelvoorstel

gecorrigeerde jaarrekening op 27 juni 2014
i.v.m. geconstateerde fout in oorspronkelijke jaarrekening

Stukken

6.

Eerste Bestuursrapportage 2014

Stukken

7.

Voorjaarsnota 2014

Stukken

8.

Sluiting

Uitgelicht