Raadsvergadering Voorjaarsnota 25 juni 2013

Orgaan:
Gemeenteraadsvergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 25 juni 2013
Aanvang:
17:00 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Ingevolge het RvO voor de vergaderingen van de raad bestaat de gelegenheid voor het publiek om in
te spreken over agendapunt 5 (om 17.00 uur) en 7 (om 19.30 uur)

4.

Trekking naam voor stemming

5.

Jaarverslag en jaarrekening 2012

Stukken

6.

Eerste Bestuursrapportage 2013

Stukken

7.

Voorjaarsnota 2013

Stukken

8.

Sluiting

Uitgelicht