Raadsvergadering Begroting 8 november 2012

Orgaan:
Gemeenteraadsvergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
donderdag 08 november 2012
Aanvang:
17:00 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Ingevolge het RvO voor de vergaderingen van de raad bestaat de gelegenheid voor het publiek om in te spreken over agendapunt 5 en 6. U meldt dit uiterlijk 24 uur voor de aanvang van de vergadering bij de raadsgriffier. De spreektijd bedraagt maximaal vijf minuten. Indien zich meer dan zes sprekers hebben aangemeld, wordt de totale beschikbare spreektijd van 30 minuten evenredig onder hen verdeeld.

4.

Trekking naam voor stemming

5.

Programbegroting 2013 en vaststelling leges en tarieven 2013

Behandelvoorstel

17.00 - 18.15 uur: eerste termijn raad voor de algemene beschouwingen (7,5 minuten per fractie en nog wat tijd voor indienen van amendementen enz.) 18.15 - 19.30 uur: pauze/schorsing; gebruiken van maaltijd en mogelijkheid voor college om zich te beraden op de beantwoording in eerste termijn 19.30 - 20.15 uur: beantwoording door college in eerste termijn 20.15 - 20.45 uur: schorsing voor beraad binnen/tussen raadsfracties 20.45 - 21.45 uur: tweede termijn raad 21.45 - 22.00 uur: schorsing t.b.v. beraad college 22.00 - 22.30 uur: beantwoording college in tweede termijn 22.30 - ....... uur: amendementen, moties, besluitvorming

Stukken

6.

Uitvoeringsnota grondprijzen 2013

Stukken

7.

Sluiting

Uitgelicht