Raadsvergadering Begroting 9 november 2017

Orgaan:
Gemeenteraadsvergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
donderdag 09 november 2017
Aanvang:
17:00 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

-

2a. Instellen commissie onderzoek geloofsbrieven wethouder en raadslid

Stukken

-

2b. Benoeming, aanvaarding en beëdiging wethouder

Stukken

-

2c. Benoeming, aanvaarding en beëdiging raadslid

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Ingevolge het RvO voor de vergaderingen van de raad bestaat de gelegenheid voor het publiek om in te spreken over agendapunt 5. U meldt dit uiterlijk 24 uur voor de aanvang van de vergadering bij griffie@heusden.nl. De spreektijd bedraagt maximaal vijf minuten. Indien zich meer dan zes sprekers hebben aangemeld, wordt de totale beschikbare spreektijd van 30 minuten evenredig onder hen verdeeld.

Stukken

4.

Trekking naam voor stemming

5.

Begroting 2018

Stukken

6.

Sluiting

Uitgelicht