Raadsvergadering 31 oktober 2017

Orgaan:
Gemeenteraadsvergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 31 oktober 2017
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Ingevolge het RvO voor de vergaderingen van de raad is er geen mogelijkheid tot inspreken

Stukken

4.

Ingekomen stukken en mededelingen

Stukken

5.

Trekking naam voor stemming

6.

Verslag van de raadsvergadering van 19 september 2017

Stukken

7.

Rapport Rekenkamer 'Volkshuisvestingsbeleid gemeente Heusden’

Stukken

8.

Voortgang aanbevelingen Rekenkamer 2014-2017

Stukken

9.

Grondexploitatie Parklaan Vlijmen

Stukken

10.

Exploitatieplan Geerpark 4e herziening

Stukken

11.

Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

Stukken

12.

HeusdenPas en kindpakket

Stukken

13.

Wijziging leden informatievergaderingen

Stukken

14.

Sluiting

Uitgelicht