Raadsvergadering 31 maart 2015

op 27 maart is het interpellatieverzoek van Heusden Transparant inzake pachtgronden toegevoegd als agendapunt 14

Orgaan:
Gemeenteraadsvergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 31 maart 2015
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Ingevolge het RvO voor de vergaderingen van de raad bestaat de gelegenheid voor het publiek om in te spreken over de agendapunten 12 en 13

Stukken

4.

Ingekomen stukken en mededelingen

Stukken

5.

Trekking naam voor stemming

6.

Verslag van de raadsvergadering van 10 februari 2015

Stukken

7.

Grondverkoop centrum Vlijmen

Stukken

8.

Bestemmingsplan Haarsteeg

Stukken

9.

Bestemmingsplan Heusden Buitengebied reparatieplan A

Stukken

10.

Strategisch plan en meerjarenbegroting 2015-2018 Baanbrekers

Stukken

11.

Voortgangsrapportage armoedebeleid 2014

Stukken

12.

Aanbesteding accountantscontrole

Stukken

13.

Beleidskader 2016 en 3e wijziging programmabegroting 2015 Veiligheidsregio Brabant-Noord

Stukken

14.

Interpellatie Pachtgronden

Stukken

15.

Sluiting

Uitgelicht