Raadsvergadering 30 oktober 2012

Orgaan:
Gemeenteraadsvergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 30 oktober 2012
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Ingevolge het RvO voor de vergaderingen van de raad is voor de agendapunten van deze vergadering geen inspraak mogelijk.

4.

Ingekomen stukken en mededelingen

Stukken

5.

Trekking naam voor stemming

6.

Vaststelling van de verslagen van de raadvergadering van 18 september en de extra raadsvergadering van 9 oktober 2012

Stukken

Sub-agendapunten

  1. Vaststelling van de verslagen van de besloten raadsvergaderingen van 18 september en 9 oktober 2012

7.

Jaarstukken Bestuursacademie ZN in liquidatie

Stukken

8.

VERVALLEN Verkoop gemeentelijk vastgoed

9.

Verzelfstandiging van de weekmarkt Drunen

Stukken

10.

Beleid hogere waarden Wet geluidhinder

Stukken

11.

Noordelijk tracedeel randweg Vlijmen

Stukken

12.

Kaderstelling Poort van Heusden

Stukken

13.

Beleidsnota vestigingsmogelijkheden

Stukken

14.

Vaststelling bestemmingsplan Sportlaan Drunen

Stukken

15.

Sportaccommodatie Dillenburg

Stukken

16.

Wijziging leden Informatievergaderingen

Stukken

17.

Sluiting

Uitgelicht