Raadsvergadering 29 oktober 2013

Orgaan:
Gemeenteraadsvergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 29 oktober 2013
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

4.

Ingekomen stukken en mededelingen

Stukken

5.

Trekking naam voor stemming

6.

Verslag van de raadsvergadering van 17 september 2013

Stukken

7.

Investeringsprogramma sport

Stukken

8.

Aanpassing nota bodembeheer

Stukken

9.

Onteigening Wijksestraat 3

Stukken

10.

VERVALLEN

11.

Bestuursovereenkomst GOL

Stukken

12.

Technische aanpassing afvalstoffenverordening

Stukken

13.

Gedragscode politieke ambtsdragers 2013

Stukken

14.

Begrotingswijziging GGD over extra contactmomenten jong volwassenen

Stukken

15.

Sluiting

Uitgelicht