Raadsvergadering 29 maart 2016

Orgaan:
Gemeenteraadsvergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 29 maart 2016
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Ingevolge het RvO voor de vergaderingen van de raad bestaat de gelegenheid voor het publiek om in te spreken over agendapunt 14, 18 en 19.

Stukken

4.

Ingekomen stukken en mededelingen

Stukken

5.

Trekking naam voor stemming

6.

Verslagen van de raadsvergaderingen van 16 februari 2016 en 10 maart 2016

Stukken

7.

Archiefverordening gemeente Heusden 2016

Stukken

8.

Rapport Rekenkamercommissie Intergemeentelijke samenwerking

Stukken

9.

Beleidsvisie 2017-2021 en kadernota 2017 GGD Hart voor Brabant

Stukken

10.

12e Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers

Stukken

11.

Ondersteuning Otjiwarongo resultaten en toekomst

Stukken

12.

Beleidskader 2017 Veiligheidsregio Brabant-Noord

Stukken

13.

Bestemmingsplan Discountsupermarkt Tinie de Munnikstraat

Stukken

14.

Grondexploitatie van complex 36 Wolput Looiersteeg Achterstraat

Stukken

15.

Herinrichting woonwagenlocatie Parallelweg Heesbeen

Stukken

16.

Bestemmingsplan Bedrijventerrein Heesbeen

Stukken

17.

Rapportage armoedebeleid 2015 en evaluatie schuldhulpverlening

Stukken

18.

Algemene financiele en beleidsmatige kaders Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Stukken

19.

Hogerop door Schaalverdieping

Stukken

20.

Wijziging leden informatievergaderingen

Stukken

21.

Sluiting

Uitgelicht