Raadsvergadering 28 maart 2017

Orgaan:
Gemeenteraadsvergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 28 maart 2017
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Stukken

4.

Ingekomen stukken en mededelingen

Stukken

5.

Trekking naam voor stemming

6.

Verslag van de raadsvergadering van 14 februari 2017

Stukken

7.

Evaluatie proces locatiekeuze opvang vluchtelingen

Stukken

8.

Nota reserves en voorzieningen 2017

Stukken

9.

Evaluatie erfpachtregeling 2017

Stukken

10.

Burgerbegroting Hedikhuizen 2017

Stukken

11.

Bestemmingsplan Hoefstraat 4, Herpt

Stukken

12.

Bestemmingsplan Parklaan Vlijmen

Stukken

13.

Bestemmingsplan Bedrijventerrein Metal Valley Herziening 2016

Stukken

14.

Kadernota 2018 en wijzigingen gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant

Stukken

15.

Beleidskader 2018 Veiligheidsregio Brabant-Noord

Stukken

16.

Beleidsmatige en financiële kaders Streekarchief Langstraat Heusden Altena 2018-2021

Stukken

17.

Normenkader rechtmatigheid 2016

Stukken

18.

Wijziging leden informatievergaderingen

Stukken

19.

Nadere vragen HT n.a.v. beantwoording art. 61 vragen inzake ondergrondse containers

20.

Nadere vragen HT n.a.v. beantwoording art 61 vragen inzake Gieterij Drunen

21.

Motie vreemd aan de orde van de dag VVD inzake "Hoe gaan we om met elkaar?"

22.

Motie vreemd aan de orde van de dag inzake Provinciale verordening stikstof

Stukken

23.

Sluiting

Uitgelicht