Raadsvergadering 28 juni 2016 voorjaarsnota

aanvang om 17.00 uur!

Orgaan:
Gemeenteraadsvergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 28 juni 2016
Aanvang:
17:00 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Ingevolge het RvO voor de vergaderingen van de raad bestaat de gelegenheid voor het publiek om in te spreken over agendapunt 6 (om 17.00 uur) en 8 (om 19.30 uur)

Stukken

4.

Trekking naam voor stemming

5.

Jaarstukken 2015 en begrotingen 2016, 2017 e.v. Baanbrekers

Behandelvoorstel

voorlopig voorstel ; behandeling raadsvoorstel in informatievergadering Samenleving op 23 juni

Stukken

6.

Jaarverslag en jaarrekening 2015

Stukken

7.

Eerste Bestuursrapportage 2016

Behandelvoorstel

voorlopig voorstel ; behandeling raadsvoorstel in informatievergadering Bestuur en Beheer op 21 juni

Stukken

8.

Voorjaarsnota 2016

Behandelvoorstel

dit agendapunt start om 19.30 uur

Stukken

9.

Jaarverantwoording en resultaatbestemming Veiligheidsregio Brabant-Noord

Behandelvoorstel

voorlopig voorstel ; behandeling raadsvoorstel in informatievergadering bestuur en Beheer op 21 juni

Stukken

10.

Ontwerpbegroting 2017 en jaarrekening 2015 GGD Hart voor Brabant

Behandelvoorstel

voorlopig voorstel ; behandeling raadsvoorstel in informatievergadering Samenleving op 23 juni

Stukken

11.

Jaarrekening 2015 en beleidsbegroting 2017 RAV Brabant Midden-West-Noord

Behandelvoorstel

voorlopig voorstel ; behandeling raadsvoorstel in informatievergadering Samenleving op 23 juni

Stukken

12.

Benoeming plaatsvervangend griffier

Stukken

13.

Sluiting

Uitgelicht