Raadsvergadering 27 maart 2012

Orgaan:
Gemeenteraadsvergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 27 maart 2012
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Ingevolge het RvO voor de vergaderingen van de raad bestaat de gelegenheid voor het publiek om in te spreken over agendapunt 11, 12 en 13.

Stukken

4.

Ingekomen stukken en mededelingen

Besluit

Aangenomen

Stukken

5.

Trekking naam voor stemming

6.

Vaststelling van het verslag van de raadsvergaderingen van 31 januari 14 februari en 8 maart 2012

Besluit

Aangenomen

Stukken

7.

Geurverordening 2012

Besluit

Aangenomen

Stukken

8.

Erfgoednota gemeente Heusden

Besluit

Aangenomen

Stukken

9.

Structuurvisie centrum Vlijmen

Besluit

Aangenomen

Stukken

10.

Rapport rekenkamercommissie Wmo onder de loep

Besluit

Aangenomen

Stukken

11.

Voorjaarsnota 2012 GGD Hart voor Brabant

Besluit

Aangenomen

Stukken

12.

Beleidskader 2013 Veiligheidsregio Brabant-Noord

Besluit

Aangenomen

Stukken

13.

Verordening rekenkamercommissie 2012 en instellen selectiecommissie

Besluit

Aangenomen

Stukken

14.

Sluiting

Uitgelicht