Raadsvergadering Voorjaarsnota 27 juni 2017

aanvang om 17.00 uur!

Orgaan:
Gemeenteraadsvergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 27 juni 2017
Aanvang:
17:00 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Ingevolge het RvO voor de vergaderingen van de raad bestaat de gelegenheid voor het publiek om in te spreken over agendapunt 6 (om 17.00 uur) en 8 (om 19.30 uur)

Stukken

4.

Trekking naam voor stemming

5.

Jaarstukken 2016, begrotingen 2017 e.v. en Kadernota 2018 Baanbrekers

Behandelvoorstel

voorlopig voorstel; behandeling raadsvoorstel in informatievergadering Samenleving op 15 juni

Stukken

6.

Jaarverslag en jaarrekening 2016

Stukken

7.

Eerste bestuursrapportage 2017

Behandelvoorstel

voorlopig voorstel; behandeling raadsvoorstel in informatievergadering Bestuur en Beheer op 20 juni

Stukken

8.

Voorjaarsnota 2017

Behandelvoorstel

dit agendapunt start om 19.30 uur

Stukken

9.

Jaarverantwoording en resultaatverdeling 2016 Veiligheidsregio Brabant-Noord

Behandelvoorstel

voorlopig voorstel; behandeling raadsvoorstel in informatievergadering Bestuur en Beheer op 20 juni

Stukken

10.

Programmabegroting 2018 Veiligheidsregio Brabant-Noord

Behandelvoorstel

voorlopig voorstel; behandeling raadsvoorstel in informatievergadering Bestuur en Beheer op 20 juni

Stukken

11.

Sluiting

Uitgelicht