Raadsvergadering 26 maart 2013

Orgaan:
Gemeenteraadsvergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 26 maart 2013
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Ingevolge het RvO voor de vergaderingen van de raad bestaat de gelegenheid voor het publiek om in te spreken over agendapunt 15 t/m 18.

Stukken

4.

Ingekomen stukken en mededelingen

Stukken

5.

Trekking naam voor stemming

6.

Vaststelling van het verslag van de raadvergadering van 5 februari 2013

Stukken

7.

Kavelruil

Stukken

8.

Beschikbaarstelling krediet aankoop gronden SMT

Stukken

9.

VERVALLEN

10.

Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren

Stukken

11.

Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Stukken

12.

Bestemmingsplan Geerpark

Stukken

13.

Bestemmingsplan Bedrijventerrein Steenfabriek

Stukken

14.

Bestemmingsplan Koesteeg

Stukken

15.

Voorjaarsnota 2014 GGD Hart voor Brabant

Stukken

16.

Beleidskader 2014 Veiligheidsregio Brabant-Noord

Stukken

17.

Normenkader rechtmatigheid

Stukken

18.

Aanwijzing trouwlocaties

Stukken

19.

Wijziging leden informatievergaderingen

Stukken

20.

Sluiting

Uitgelicht