Raadsvergadering 26 juni 2012

Orgaan:
Gemeenteraadsvergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 26 juni 2012
Aanvang:
17:00 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Ingevolge het RvO voor de vergaderingen van de raad bestaat de gelegenheid voor het publiek om in te spreken over agendapunt 6. Het inspreken over de voorjaarsnota (punt 8) vindt plaats om 19.00 uur.

4.

Trekking naam voor stemming

5.

Jaarverantwoording en resultaatverdeling 2011 Veiligheidsregio Brabant-Noord

Besluit

Aangenomen

Stukken

6.

Jaarverslag en jaarrekening 2011

Besluit

Aangenomen

Stukken

7.

Eerste Bestuursrapportage 2012

Besluit

Aangenomen

Stukken

8.

Voorjaarsnota 2012 (vanaf 19.00 uur)

Besluit

Aangenomen

Stukken

9.

Sluiting

Uitgelicht