Raadsvergadering 25 maart 2014

Orgaan:
Gemeenteraadsvergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 25 maart 2014
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Ingevolge het RvO voor de vergaderingen van de raad bestaat de gelegenheid voor het publiek om in
te spreken over de agendapunten 7 en 8

4.

Ingekomen stukken en mededelingen

Stukken

5.

Trekking naam voor stemming

6.

Verslag van de raadsvergadering van 18 februari 2014

Stukken

7.

Zienswijze beleidskader 2015 Veiligheidsregio Brabant-Noord

Stukken

8.

Kleedaccommodatie VV Haarsteeg

Stukken

9.

Verslag commissie geloofsbrieven en toelating benoemde raadsleden

10.

Afscheid scheidende/vertrekkende raadsleden

11.

Eed of belofte van twee raadsleden

12.

Sluiting

Uitgelicht