Raadsvergadering 22 mei 2014

Orgaan:
Gemeenteraadsvergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
donderdag 22 mei 2014
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Ingevolge het RvO bestaat de gelegenheid om in te spreken over agendapunt 5

Stukken

4.

Trekking naam voor stemming

5.

Proces coalitievorming

Stukken

6.

Voordracht wethouders en verslag commissie onderzoek geloofsbrieven wethouders

7.

Benoeming en eed of belofte wethouders

Stukken

8.

Verslag commissie Onderzoek Geloofsbrieven, toelating en eed of belofte benoemde

Stukken

9.

Vertegenwoordiging collegeleden in gemeenschappelijke regelingen

Stukken

10.

Benoeming raadsleden in AB Baanbrekers en in commissies

Behandelvoorstel

raadsvoorstel wordt 21 mei toegevoegd

Stukken

11.

Benoeming leden informatievergaderingen

Stukken

12.

Sluiting

Uitgelicht