Raadsvergadering 22 december 2015

Orgaan:
Gemeenteraadsvergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 22 december 2015
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Ingevolge het RvO is er geen inspreekrecht.

Stukken

4.

Ingekomen stukken en mededelingen

Stukken

5.

Trekking naam voor stemming

6.

Verslag van de raadsvergadering van 12 november 2015

Stukken

7.

Koers opvang vluchtelingen en huisvesting vergunninghouders

Stukken

8.

Vangnetregeling BUIG-budget

Stukken

9.

Tweede Bestuursrapportage 2015

Stukken

10.

Uitgangspunten grondexploitaties 2016

Stukken

11.

Grondprijzen 2016

Stukken

12.

Regels carbidschieten in Algemene Plaatselijke Verordening

Stukken

13.

Zonne-installatie zwembad Die Heygrave

Stukken

14.

GR-wijziging Regionale Ambulancevoorziening

Stukken

15.

Bestemmingsplan Buitengebied 2de herziening

Stukken

16.

Verordening reclamebelasting 2016 Kernmanagement Drunen

Stukken

17.

Het Run 2016 en verder

Stukken

18.

Economisch Programma De Langstraat

Stukken

19.

Herijking begroting jeugd 2015 en 2016

Stukken

20.

Legesverordening 2016 en tarieven rioolaansluitkosten 2016

Stukken

21.

Sluiting

Uitgelicht