Raadsvergadering 19 september 2017

Orgaan:
Gemeenteraadsvergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 19 september 2017
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Ingevolge het RvO voor de vergaderingen van de raad is er geen mogelijkheid tot inspreken

Stukken

4.

Ingekomen stukken en mededelingen

Stukken

5.

Trekking naam voor stemming

6.

Verslag van de raadsvergadering van 11 juli 2017

Stukken

7.

Voorbereidingskrediet woningbouw Oranjeveld en Von Suppéstraat 3 in Drunen

Stukken

8.

Led-sportverlichting LTC De Hoge Heide en RKDVC

Stukken

9.

Wijziging leden informatievergaderingen

Stukken

10.

Sluiting

Uitgelicht