Raadsvergadering 18 september 2012

Orgaan:
Gemeenteraadsvergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 18 september 2012
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststellen van de agenda

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Ingevolge het RvO voor de vergaderingen van de raad bestaat geen gelegenheid voor het publiek om in te spreken over onderstaande agendapunten.

4.

Ingekomen stukken en mededelingen

Stukken

5.

Trekking naam voor stemming

6.

Vaststelling van het verslag van de raadsvergaderingen van 26 juni 2012 en 3 juli 2012

Stukken

7.

Wijziging welstandnota ontwikkeling Koesteeg

Stukken

8.

Aansluiting A59 via Ei van Drunen

Stukken

9.

Ontwerp geluidreductieplan industrieterrein Heesbeen-Bakkersdam

Behandelvoorstel

Dit onderwerp betreft de bevoegdheid van het college, waarbij het college de raad consulteert. Er wordt niet om een besluit van de raad gevraagd.

Stukken

10.

Visie op de dijken van Heusden

Stukken

11.

Aanpassing Verordening Regeling HeusdenPas

Stukken

12.

Wijziging leden informatievergadering

Stukken

13.

Benoeming lid en voorzitter rekenkamercommissie

Stukken

14.

Verordening functioneringsgesprekken burgemeester 2012

Stukken

Uitgelicht