Raadsvergadering 18 juni 2013

Orgaan:
Gemeenteraadsvergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 18 juni 2013
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Ingevolge het RvO voor de vergaderingen van de raad bestaat de gelegenheid voor het publiek om in te spreken over agendapunten 24 en 25.

4.

Ingekomen stukken en mededelingen

Stukken

5.

Trekking naam voor stemming

6.

Verslag van de raadvergadering van 14 mei 2013

Stukken

7.

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Stukken

8.

Begroting 2014 Gemeenschappelijke Regeling Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Stukken

9.

Begroting 2014 Omgevingsdienst Midden en West-Brabant

Stukken

10.

Beheersverordening bedrijventerreinen

Stukken

11.

Bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan en exploitatieplan Centrum Vlijmen

Stukken

12.

Bestemmingsplan Bedrijventerrein Nassaulaan

Stukken

13.

Bestemmingsplan Nassaulaan Vlijmen

Stukken

14.

Bestemmingsplan Parallelweg Heesbeen

Stukken

15.

Bestemmingsplan Wolput Mortelweg

Stukken

16.

Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord

Stukken

17.

Begroting 2014 en meerjarenbegroting 2015-2016 Stadsgewest Hertogenbosch

Stukken

18.

Invoering Participatiewet

Stukken

19.

Revitalisering De Voorste Venne

Stukken

20.

Jaarstukken ISD ML 2012 en Meerjarenbegroting Baanbrekers

Stukken

21.

Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD

Stukken

22.

Jaarrekening 2012 en begroting Regionale Ambulance Voorziening 2014

Stukken

23.

Aansluiting intergemeentelijke bezwarencommissie PZ en functiewaarderingsaangelegenheden 2013

Stukken

24.

Jaarverantwoording en resultaatbestemming 2012 Veiligheidsregio Brabant-Noord

Stukken

25.

Aanpassing Winkeltijdenverordening

Stukken

26.

Benoeming van wethouders in twee Gemeenschappelijke regelingen

Stukken

27.

Wijziging leden informatievergaderingen

Stukken

Sub-agendapunten

  1. [Antwoorden art 61. Heusden Transparant inzake overlast honden Elshout]

28.

Sluiting

Uitgelicht