Raadsvergadering 18 december 2012

Orgaan:
Gemeenteraadsvergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 18 december 2012
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Ingevolge het RvO voor de vergaderingen van de raad bestaat geen gelegenheid tot inspreken.

Stukken

4.

Ingekomen stukken en mededelingen

Stukken

5.

Trekking naam voor stemming

6.

Vaststelling van het verslag van de raadvergaderingen van 30 oktober, 8 november en 20 november 2012

Stukken

Sub-agendapunten

  1. Vaststelling van het verslag van het besloten deel van de raadvergadering van 20 november 2012

7.

Leges en Tarieven 2013

Stukken

8.

Automatische incasso Verordeningen OZB 2013 en hondenbelasting 2013

Stukken

9.

Verordening Planschade 2013

Stukken

10.

Kernmanagement en reclamebelasting

Stukken

11.

Evaluatie duurzaamheidsagenda

Stukken

12.

VERVALLEN

13.

Tweede Bestuursrapportage 2012

Stukken

14.

Gemeenschappelijke regeling uitvoeringsorganisatie Baanbrekers

Stukken

15.

Bestemmingsplan Dillenburg

Stukken

16.

Bestemmingsplan Kasteeldreef 31a Drunen

Stukken

17.

Bestemmingsplan Buitengebied

Stukken

18.

Beleidsnota Ruimte voor tijdelijke werknemers

Stukken

19.

Status niet in exploitatie genomen gronden

Stukken

20.

Aanwijzing leden Algemeen Bestuur Baanbrekers

Stukken

21.

Benoeming lid auditcommissie

Stukken

22.

Wijziging leden informatievergaderingen

Stukken

23.

Sluiting

Uitgelicht