Raadsvergadering 17 september 2013

Orgaan:
Gemeenteraadsvergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 17 september 2013
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

Sub-agendapunten

  1. Standpunt Schaliegas

    Stukken
3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Ingevolge het RvO van de raad bestaat geen gelegenheid voor het publiek om in te spreken.

4.

Ingekomen stukken en mededelingen

Stukken

5.

Trekking naam voor stemming

6.

Verslag van de raadsvergaderingen van 18 en 25 juni 2013

Stukken

7.

VERVALLEN

8.

Eerste wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Stukken

9.

Gemeenschappelijke regeling Hart van Brabant

Stukken

10.

Jaarstukken 2012 en ontwerpbegroting 2014 gemeenschappelijke regeling Hart van Brabant

Stukken

11.

Bestemmingsplan Kees Klerxstraat Vlijmen

Stukken

12.

Bestemmingsplan De Putter Vlijmen

Stukken

13.

Bestemmingsplan Frans Halslaan Drunen

Stukken

14.

Bestemmingsplan Bosscheweg 10 Drunen

Stukken

15.

Vaststellingsovereenkomst Bosscheweg 67 Drunen

Stukken

16.

Inhoudelijke reactie Rekenkamercommissierapport Subsidies

Stukken

17.

Bestemmingsplan Groenewoud I Metal Valley Grondbedrijf

Stukken

18.

Wijziging leden informatievergaderingen

Stukken

19.

Vragen art 61 Musters Gemeentebelangen GOL Drunen-west Mondelinge beantwoording door college

Stukken

Sub-agendapunten

  1. Antwoorden art 61 van Rooij DMP Heusden Poort van Heusden

    Stukken
20.

Sluiting

Uitgelicht