Raadsvergadering 17 december 2013

Orgaan:
Gemeenteraadsvergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 17 december 2013
Aanvang:
17:00 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Ingevolge het RvO voor de vergaderingen van de raad bestaat de gelegenheid voor het publiek om in te spreken over agendapunt 20 en 21.

Stukken

4.

Ingekomen stukken en mededelingen

Stukken

5.

Trekking naam voor stemming

6.

Verslag van de raadsvergaderingen van 29 oktober en 7 november 2013

Stukken

7.

Regeling Paracommercie Drank- en Horecawet 2013

Stukken

8.

Tweede Bestuursrapportage

Stukken

9.

Winkeltijdenverordening gemeente Heusden 2014

Stukken

10.

Bestrijding onkruid op verharding

Stukken

11.

Nota Werk blijven maken van armoede

Stukken

12.

11e wijziging gemeenschappelijke regeling Baanbrekers

Stukken

13.

Evaluatie Kadernota Sport en bewegen gemeente Heusden 2008

Stukken

14.

Legesverordening en verordening lijkbezorgingsrechten 2014

Stukken

15.

Naar een excellente Agrifood regio Noordoost Brabant

Stukken

16.

Masterplan de Grassen

Stukken

17.

Kernmanagement Drunen en verordening reclamebelasting

Stukken

18.

Aanwijzen welstandsvrije kavels Geerpark

Stukken

19.

Hernieuwde aanvraag zendtijdtoewijzing HTR

Stukken

20.

Exploitatieplan Centrum Vlijmen eerste herziening

Stukken

21.

Jaarrekening 2012 voorlopige realisatie 2013 en begroting 2014 BAZN in liquidatie

Stukken

22.

Wijziging leden informatievergaderingen

Stukken

23.

Sluiting

Uitgelicht