Raadsvergadering 16 mei 2017

Orgaan:
Gemeenteraadsvergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 16 mei 2017
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Stukken

4.

Ingekomen stukken en mededelingen

Stukken

5.

Trekking naam voor stemming

6.

Verslag van de raadsvergadering van 28 maart 2017

Stukken

7.

Programmabegroting 2018 en meerjarenraming 2019 Stadsgewest ’s-Hertogenbosch

Stukken

8.

Bestemmingsplan Bedrijfslocatie Bosscheweg

Stukken

9.

Bestemmingsplan ‘Heusden Buitengebied, Margrietweg 19 Drunen’

Stukken

10.

Aanvullend krediet voor sporthal Dillenburcht

Stukken

11.

Herinrichting horeca- en dagopvangruimte Die Heygrave

Stukken

12.

Plan renovatie De Voorste Venne 2017

Stukken

13.

Reactie op het concept van het ontwerp PIP voor de GOL

Stukken

14.

Sluiting

Uitgelicht