Raadsvergadering 16 februari 2016

Orgaan:
Gemeenteraadsvergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 16 februari 2016
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststellen agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Ingevolge het RvO voor de vergaderingen van de raad bestaat de gelegenheid voor het publiek om in te spreken over agendapunt 14

Stukken

4.

Ingekomen stukken en mededelingen

Stukken

5.

Trekking naam voor stemming

6.

Verslag van de raadsvergadering van 22 december 2015

Stukken

7.

Zonnepanelen gemeentehuizen Vlijmen en Drunen

Stukken

8.

Nota Op goede gronden

Stukken

9.

Definitief ontwerp inrichting openbare ruimte centrum Vlijmen

Stukken

10.

Evaluatie Ontwikkelplan Sport volop in beweging

Stukken

11.

Gezondheidsnota 2016-2019

Stukken

12.

Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeente Heusden 2016-2019

Stukken

13.

Jeugdnota Het Beste voor de Jeugd

Stukken

14.

Normenkader rechtmatigheid 2015

Stukken

15.

Mandatering ondertekening raadsbesluiten

Stukken

16.

Sluiting

Uitgelicht