Raadsvergadering 16 december 2014

Orgaan:
Gemeenteraadsvergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 16 december 2014
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Ingevolge het RvO is er geen inspreekrecht

Stukken

4.

Ingekomen stukken en mededelingen

Stukken

5.

Trekking naam voor stemming

6.

Verslag van de raadsvergaderingen van 6 en 13 november 2014

Stukken

7.

2e Bestuursrapportage 2014

Stukken

8.

Legesverordening en verordening lijkbezorgingsrechten 2015

Stukken

9.

Grondprijzen 2015

Stukken

10.

Uitgangspunten grondexploitaties 2015

Stukken

11.

Verordening rechtspositie wethouders raads en commissieleden 2014

Stukken

12.

Invoering werkkostenregeling per 1 januari 2015

Stukken

13.

Ontwerp regiobegroting 2015 Hart van Brabant Midpoint

Stukken

14.

Krediet sportaccommodatie SHJ en Judoclub Drunen

Stukken

15.

Ontwikkelplan SPORT volop in beweging

Stukken

16.

Evaluatie Hart voor Oudheusden

Stukken

17.

Benoeming plaatsvervangend leden AB Baanbrekers

Stukken

18.

Wijziging leden informatievergaderingen

Stukken

19.

Sluiting

Uitgelicht